Za slušné Slovensko

V marci roku 2018 sme sa na námestiach stretli prvýkrát. Proti hrubosti a zlu, za slušnosť a spravodlivosť. Odvtedy sme vďaka podpore mnohých ľudí mohli zorganizovať viac ako 320 zhromaždení v 90 mestách na Slovensku aj v zahraničí. Na týchto námestiach sme spolu s viac ako 180 000 ľuďmi požadovali dôkladné vyšetrenie vraždy Jána a Martiny a novú, dôveryhodnú vládu. Spolupracovali sme s učiteľmi, zdravotnými sestrami, študentmi, farmármi, úradníkmi, umelcami, hercami. Chceme v tom pokračovať a potrebujeme na to vašu pomoc.

1 721 €od 69 darcov z nášho cieľa 40 000 €
4%

Naša druhá požiadavka – nová, dôveryhodná vláda – sa dá dosiahnuť zodpovednými rozhodnutiami vo voľbách v roku 2020. Chystáme kampaň “Tu a teraz”, s ktorou plánujeme mesiac pred voľbami cestovať po Slovensku. Voličov budeme vyzývať a povzbudzovať v osobných stretnutiach vo viac ako 60 miestach vo všetkých regiónoch. Budeme sa s ľuďmi rozprávať o tom, ako si slušné Slovensko predstavujú oni a aké dôležité tieto voľby pre Slovensko sú. Urobili sme tak pred prezidentskými voľbami, teraz to potrebujeme zopakovať vo veľkom. Vydáme ďalšie dve čísla novín “Spoločne to zvládneme”. Chceme osloviť voličov žijúcich v zahraničí. Týždeň pred voľbami tiež plánujeme ďalšie veľké zhromaždenia “Za slušné Slovensko” po celej krajine. Po druhom výročí vraždy chystáme “Týždeň Jána Kuciaka”. Na všetkých týchto aktivitách spolupracujeme s občianskymi iniciatívami, ktoré zastupujú učiteľov, zdravotné sestry, študentov, umelcov, úradníkov, a mnohými inými.

Rozsah našich aktivít závisí aj od vašej finančnej podpory.
Spoločne to zvládneme.

Darovací formulár

Chcem prispieť


Vaše údaje

Váš odkaz

Udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle platného postupu o spracúvaní a ochrane osobných údajov Za slušné Slovensko