Manifest Za Slušné Slovensko

My, ktorým obeta zavraždených Jána a Martiny nie je ľahostajná, ktorí si tento rok pripomenieme 74. výročie Slovenského národného povstania, ktorí poznáme spomienky rodičov na sovietsku okupáciu z augusta 1968, ktorí sme si minulý rok pripomenuli 40 rokov od podpísania Charty 77, a ktorí sa hrdo hlásia k odkazu Sviečkovej manifestácie, Novembra 1989 a zápasu proti mečiarizmu, chceme slušné a spravodlivé Slovensko.

Slováci a všetky menšiny, ktoré tu žijú, celú svoju históriu bojujú proti neslobode, útlaku a neprávosti. Naše dejiny sú pretkané úspešnými zápasmi o naše vlastné bytie. Od príbehu jednotlivcov, rodín, spoločenstiev až po príbeh štátu a jeho miesta v Európskej únii a NATO.

Marec 2018 sa do našich národných a osobných dejín zapíše ako boj za slušnosť a spravodlivosť. Smrť nevinných, rozkrádanie krajiny, nefunkčný sociálny systém, korupcia, klientelizmus a klamstvá politikov nám nedovolili mlčať.

V histórii sme spoločne ukázali, že sa dokážeme postaviť za obranu Slovenska. Dnes, keď sa populisti snažia náplasťami sociálnych balíčkov, konšpirácií a klamstiev odvrátiť pozornosť od skutočných problémov, musíme našu krajinu brániť opäť.

My, ľudia zo všetkých kútov našej krajiny, si želáme na Slovensku spoločnosť, v ktorej je politika predovšetkým službou. Službou v ktorej byť politikom znamená pomáhať ľudom, aby mali lepší život.

Chceme, aby mladí ľudia dostali kvalitné vzdelanie, ktoré ich bude viesť k zodpovednosti. Vzdelanie, s ktorým nájdu uplatnenie a nemusia z krajiny odchádzať. Vzdelanie, ktoré im poskytne dobrý štart do života.

Nechceme byť len montážnou dielňou. Chceme, aby naše školy vychovávali ľudí, ktorí nebudú mať problém sa presadiť v celosvetovej konkurencii. Bez dobrých a dobre zaplatených učiteľov to nepôjde. Chceme žiť v krajine, kde sa učiteľ nemusí hanbiť za to, že je učiteľom. Naopak, kde je učiteľ morálnym vzorom a prirodzenou autoritou s patričným ohodnotením požívajúc spoločenskú úctu.

Chceme žiť v krajine, kde bude štát vychádzať v ústrety mladým ľuďom, ktorí si chcú založiť rodinu. Tehotné ženy, rodičia na materských, mnohopočetné rodiny i rodiny, ktoré dnes žijú na pokraji chudoby. Títo všetci majú právo, aby im štát podal pomocnú ruku. Poskytol im také sociálne zabezpečenie, aby sa nemuseli báť, či majú čo jesť a kde bývať.

Všetci chorí majú právo na riadnu zdravotnú starostlivosť. Naše zdravotníctvo musíme opraviť tak, aby sa každý obyvateľ tejto krajiny mohol naň spoľahnúť a mal prístup k zdravotnej starostlivosti a ku kvalitnej liečbe. Lekári, zdravotné sestry, ale aj opatrovatelia dlhodobo chorých si zaslúžia naše ocenenie a vďaku. Zaslúžia si, aby im štát vytvoril také platové a pracovné podmienky, v ktorých budú môcť vykonávať svoje povolanie bez obáv o svoju budúcnosť.

Seniori a starší občania si zaslúžia náš obdiv. Ich práca, vytrvalosť, skúsenosť a vedomosti pomohli spolutvoriť príbeh Slovenska, nesmieme ich nechať na okraji. Práve oni potrebujú našu podporu a pomoc, aby mohli medzi nami žiť dôstojne.

Záleží nám na tom, aby Slovensko bolo solidárnou krajinou, v ktorej postavenie človeka, rešpekt a záujem o neho nevychádza z jeho ekonomického statusu. Odmietame vyčleňovanie menšín, naopak, podporujeme dialóg medzi rôznorodými členmi spoločnosti. Taktiež vieme, že solidarita presahuje hranice Slovenska.

Slobodné média, ktoré poskytujú pravdivý obraz o krajine, sú nevyhnutné pre spravodlivú spoločnosť. Je v záujme nás všetkých, , aby sme mali prístup k overeným faktom a kvalitným informáciám. Verejnoprávne médiá sú na nátlak politikov najcitlivejšie, preto musíme RTVS podporiť v neustálej snahe o nezávislosť.

Spravodlivosť musí platiť pre všetkých, od nevinných, bezbranných a chudobných, až po bohatých a bohatých. Chceme Slovensko, kde zákony a pravidlá platia rovnako pre všetkých a kde sa spravodlivosť nedá kúpiť. Preto polícia, prokuratúra a súdy potrebujú pracovať nezávisle od toho, kto je práve pri moci a neváhajú vyšetrovať ani politické kauzy.

Podporujeme občanov Slovenska v tom, aby sa aktívne zapájali do verejného života. Politika by nemala byť špinavá hra o svoj vlastný prospech. Slovensko je parlamentná demokracia, ktorú tvoria aktívni občania a zodpovední politici. My všetci voláme po tom, aby do politiky išli slušní ľudia, ktorým záleží na Slovensku a sú pripravení zodpovedne vykonávať službu vo verejnom záujme.

Želáme si Slovensko, ktoré je sebavedomou súčasťou Európy a presadzuje európske kultúrne hodnoty.

My, ktorí chceme slušné a spravodlivé Slovensko, si sľubujeme, že nepoľavíme, neodídeme a nerezignujeme na náš spoločný sen z námestí. Nikto zvonka nám neprinesie ani „nezariadi“ slušné Slovensko Urobíme všetko, aby sme našu túžbu po slušnej a spravodlivej krajine uskutočnili. Chceme v tejto krajine žiť tu a teraz. Budeme odhodlane tvoriť jej budúcnosť.

My všetci sme tí, na ktorých sme čakali.